İpucu

Crm 2011 ile fetch xml kullanmak için ilk önce fetch xml i calısan javascript dosyamızı webresource lara eklememız lazım.Bu javascript dosyası sayfanın altındaki rar klasorununu indirerek erişebilirsiniz.


Asagıda örnek olarak ,kullanıcının takımlarına gore işlem yapan bir javascript fonksıyonu vardır.İlk once fetch xml yoluyla kullanıcının takımlarını alır daha sonra ıslemımızı yaparız.


Not=Eklediğimiz fetch xml i calsıtıran javascript dosyasını formumuza eklemek zorundayız.

 

 

function CreateOrder() {/*Only,Accounts Team can create order*/
  var formType = Xrm.Page.ui.getFormType();
  if (formType == 4) {
    var userid = Xrm.Page.context.getUserId();
    var url = Xrm.Page.context.getServerUrl();
    var createOrderButton = document.getElementById("Mscrm.Form.quote.CreateOrder");
    if (createOrderButton != null) {
      createOrderButton.disabled = true;
    }
    var _oService;
    var _sOrgName = "";
    var _sServerUrl = Xrm.Page.context.getServerUrl();

    var sFetch = "<fetch distinct='true' mapping='logical' output-format='xml-platform' version='1.0'><entity name='team'> <attribute name='name'/> <attribute name='businessunitid'/> <attribute name='teamid'/> <order descending='false' attribute='name'/> <link-entity name='teammembership' intersect='true' visible='false' to='teamid' from='teamid'> <link-entity name='systemuser' to='systemuserid' from='systemuserid' alias='aa'> <filter type='and'> <condition attribute='systemuserid' value='" + userid + "' uitype='systemuser' operator='eq'/> </filter> </link-entity> </link-entity> </entity> </fetch>";
    _oService = new FetchUtil(_sOrgName, _sServerUrl);
    _oService.Fetch(sFetch, myCallBack);
  }

  function myCallBack(results) {
    if (results != null && results.length != 0) {
      for (var i = 0; i < results.length; i++) {
        if ((results[i].attributes["name"].value).toUpperCase() == "ACCOUNTS") {
          var createOrderButton = document.getElementById("Mscrm.Form.quote.CreateOrder");
          if (createOrderButton != null) {
            createOrderButton.disabled = false;
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
 
 

FetchUtil.rar