İpucu

Rapor parametresi tanımları hem Report Designer hem de Report Manager içinde yapılabilir.