İpucu

Raporlar zamana bağlı çalıştılmak istenildiğinde, Sql Server'ın SQL Server Agent bileşeni çalışır.