İpucu

Site navigasyon işlemlerinde kullanmak için oluşturduğumuz sitemap dosyaları bildiğiniz gibi site içindeki sayfaların hiyerarşik yapılarını saklamaktadır. url, title ve description gibi sayfa hakkında detaylı bilgileri içerisinde saklayan siteMapNode düğümlerinde istersek kendimize ait nitelikler tanımlayarak özel bilgileri de saklayabiliriz.Örneğin site kategorilerinin bulunduğu bir sitemap dosyasındaki düğümlerde (node'larda) kategori editörlerinin de saklanmasını istiyoruz. Yapacağımız tek işlem ilgili düğümler içerisine Editor="Veli" gibi tanımlamalar yapmak olacaktır. Bir sonraki adımda sayfa içerisinden bu bilgileri okumakta yine bu kadar kolay olacaktır. Aşağıdaki örnekte web.sitemap dosyası ve bir sayfadan bu bilgiyi nasıl elde edeceğimiz görülmektedir.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1254" ?>
<siteMap>
    <siteMapNode url="Default.aspx"title="Anasayfa">
       <siteMapNode url="Aspnet.aspx" title="ASP.NET" description="" Editor="Elifnur Güner" />
       <siteMapNode url="CSharp.aspx" title="C#" description="" Editor="Uğur Umutluoğlu" />
       <siteMapNode url="Vb.aspx" title="Visual Basic.NET" description="" Editor="Işıl Orhanel" />
       <siteMapNode url="SqlServer.aspx" title="SQL Server" description="" Editor="Bülent Sözge" />
       <siteMapNode url="Office.aspx" title="Office System" description="" Editor="Burak Batur" />
    </siteMapNode>
</siteMap>

Sayfamızdan saklanan ek bilgiyi okumak için ise şu kod yeterli olacaktır:

Response.Write(SiteMap.CurrentNode["Editor"]);