İpucu

Metinsel değerleri birleştirme işlemlerinde genellikle string değişkeni kullanılır. "Uğur" + " Umutluoğlu" + " /" + " İSTANBUL" gibi bir işlemde + işaretini kullanarak ard arda gelen string ifadeleri birleştirmek kullanım açısından kolaylık sağlasa da performans açısından iyi bir pratik olduğu söylenemez. Zira ifadede + ile birleştirilen tüm değerler için bellekte geçici olarak string tipinden değişkenler oluşturulacaktır. Özellikle çok fazla sayıdaki metinleri bu şekilde birleştirmek uygulamalarımızda performans kaybına yol açar.

System.Text isim alanı altında yer alan StringBuilder sınıfı ile yapacağımız metin birleştirme işlemlerinde ise birleştirilen metinler için bellekte ayrı ayrı yer açılmaz ve performans açısından kazanç sağlanılır. Tüm .NET uygulamalarında kullanabileceğimiz bu sınıf özellikle uzun ve çok sayıdaki metinsel ifadelerin birleştirilmesinde bellek kullanımını azaltacak ve uygulamanın performansını arttıracaktır. Aşağıdaki basit kod örneğinde metinsel ifadeleri StringBuilder sınıfı ile nasıl birleştirebileceğimiz görülmektedir.

StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("Uğur ");
sb.Append(" Umutluoğlu");
sb.Append(" /");
sb.Append(" İSTANBUL");
Response.Write(sb.ToString());