İpucu

Her ne kadar önerilmese de bazen kod tarafında küçük müdahaleler yaparak uygulamayı kapatmamız gerekebiliyor :) Aşağıdaki kod ile bunu hızlı bir şekilde yapabiliriz. 


void MainPage_BackKeyPress(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
    {
      while (NavigationService.BackStack.Any())
        NavigationService.RemoveBackEntry();
    }