İpucu

Windows Form uygulamalarını hazırlarken UserControl çağırmak için sıklıkla kullanmakta olduğumuz this.ParentForm() metodunun WPF karşılığı Window.GetWindow(this.Parent) 'tır.