İpucu

T-SQL de "LIKE" komutu ile arama yaparken, arama yaptığımız kelimede "_" veya "%" işaretlerini aramak istediğimizde aşağıdaki SQL Komutu şeklinde aramamız gerekmektedir.

 

Select * from tabloadi Where kolonadi Like '%[%]%'

 

veya

 

Select * from tabloadi Where kolonadi Like '%[_]%'

 

Yani Like yaptığımız işlemde köşeli parantez ( [ ve ] ) içinde aramamız gerekir.