<![CDATA[C# & VB.Net kategorisi makaleleri]]><![CDATA[C# ile resim üzerine yazı yazma]]><![CDATA[ADO.Net Entity Framework ile POCO Sınıflarını Kullanarak N-Tier Mimari Uygulaması]]><![CDATA[C# ile MongoDB kullanımı]]><![CDATA[C# Uzak Web Site Mysql Bağlantısı]]><![CDATA[C# Veritabanına Resim Kayıt ve Getirme İşlemi]]><![CDATA[Kalıtım(Inheritance) - Giriş]]><![CDATA[C# ile Pixel Analiz Uygulaması]]><![CDATA[Xml dosyasına dinamik olarak veri ekleme]]><![CDATA[C#.NET’TE 3 KATMANLI MİMARİ]]><![CDATA[KENDİ VERİTABANI MOTORUMUZU YAZALIM]]><![CDATA[Excell Add İn Geliştirme (WCF Destekli)]]><![CDATA[Ofis Benzeri Türkçe Yazım Kontrol Uygulaması]]><![CDATA[SQL TIME]]><![CDATA[Xml Dosya İşlemleri -Veri Okuma,Veri Yazma]]><![CDATA[Dosya şifreleme ve şifre çözme]]><![CDATA[C# ile Asenkron Programlama]]><![CDATA[AutoMapper kullanımı]]><![CDATA[Adapter Tasarım Deseni]]><![CDATA[Dependency Injection nedir ?]]><![CDATA[Decorator Tasarım Deseni]]><![CDATA[Singleton Tasarım Deseni]]><![CDATA[Abstract Factory Tasarım Deseni]]><![CDATA[Masaüstü Uygulamalarda Geri Bildirim Sistemi]]><![CDATA[Entity Framework ile Ekleme, Düzenleme ve Silme (CRUD) İşlemleri - VIDEO]]><![CDATA[Çoklu uygulamalarda EF Codefirst Kullanımı (ContextFactory , Generic Repository)]]><![CDATA[C# ve Vb.NET AutoComplete Yapımı]]><![CDATA[Kinect ve Ses]]><![CDATA[Kinect ve İskelet Bilgisi]]><![CDATA[.NET'te VERİ GÜVENLİĞİ (KRİPTOGRAFİ)]]><![CDATA[Otomatik Güncellenen Program Yapımı (Launcher - Server İlişkisi)]]><![CDATA[C# İle Excel Kullanımı - 1]]><![CDATA[Kare (QR) Kod ile bağlantı ve kart vizit oluşturma]]><![CDATA[Resmi Pikselleştirme]]><![CDATA[Renkli bir Resmi Gri Tonlamaya Dönüştürme]]><![CDATA[C# Ile Dosya Klasör İşlemleri]]><![CDATA[Kare Kod (QR Code) Oluşturma]]><![CDATA[Dreamspark ve Dreamspark Üyelik]]><![CDATA[IMDB den Film Bilgileri Çekmek]]><![CDATA[LINQ to XML Select Join Sorguları]]><![CDATA[C# da Implicit ve Explicit Operatörler ve Kullanımları]]><![CDATA[INotifyPropertyChanged Kullanımı]]><![CDATA[Unity - Interception]]><![CDATA[Unity - Singleton ve Transient Kavramları]]><![CDATA[Dependency Injection ve Unity Application Block]]><![CDATA[XNA ile Video Oynatmak]]><![CDATA[XNA - Kısa Sorular, Kısa Cevaplar]]><![CDATA[XNA ile Karakter Hareketi]]><![CDATA[XNA oyunlarında saniyedeki kare sayısını (FPS) hesaplamak]]><![CDATA[Kinect SDK ile Sensör ve Kamera Erişimi]]><![CDATA[C# Thread Örneği ve Cross Thread Hata]]><![CDATA[XNA ile Pong oyunu yazalım - 2]]><![CDATA[XNA ile Pong Oyunu yapalım - 1]]><![CDATA[XNA ile ekranda UzayGemisi yönetmek]]><![CDATA[bit.ly API ile URL Kısaltma]]><![CDATA[XNA ile Efekt yaratmak]]><![CDATA[C# ile MSChart Control]]><![CDATA[Visual Studio 2010 İçin Add-In Geliştirme]]><![CDATA[Win32 Debugger Yapıyoruz – 2]]><![CDATA[Win32 Debugger Yapıyoruz – 1]]><![CDATA[C# ile Bir İşlemin Mini Dökümünü Almak]]><![CDATA[Quartz.NET ile Zamanlanmış Görevler-2]]><![CDATA[Quartz.NET ile Zamanlanmış Görevler]]><![CDATA[WCF Hizmeti Performans Ayarları]]><![CDATA[Nesnelerimize Çoklu Dil Desteği Eklemek]]><![CDATA[Kendi SessionManager ımızı yazalım]]><![CDATA[Kendi ResourceManager ımızı yazalım]]><![CDATA[XNA oyunlarını Silverlight üzerinden yayınlamak ]]><![CDATA[Visual Studio Async CTP'nin WCF İstemcilerinde Kullanımı]]><![CDATA[WCF Hizmeti Örnek Yönetimi]]><![CDATA[C# ile HTML Editörü Yapıyoruz]]><![CDATA[Log4Net Kullanarak Loglama Dertlerinizden Kurtulun]]><![CDATA[Bilgisayarınızı C# ile uzaktan başlatın, Wake-On-Lan]]><![CDATA[Bir WCF Hizmetine İstemci Oluşturma]]><![CDATA[HTTP Bağlantı Sayısını Değiştirerek İstemci Performans Arttırımı]]><![CDATA[WCF'e Giriş 2 - Programsal Olarak WCF Hizmeti Oluşturma]]><![CDATA[WCF'e Giriş]]><![CDATA[C# ve Dinamik Diller]]><![CDATA[TypeDescriptor Sınıfı ve PropertyGrid]]><![CDATA[TypeDescriptor Sınıfı ve Üst Veri(Metadata) Bilgilerine Erişim]]><![CDATA[C# 5, Async ile Kolaylaşan Asenkron İşlemleri]]><![CDATA[Windows ve WPF User Kontrollerinin XNA'de Kullanılması]]><![CDATA[İleri Düzey Serileştirme – ISurrogateSelector]]><![CDATA[İleri Düzey Serileştirme]]><![CDATA[Attribute ve Reflection’la C# Dilini İhtiyaçlarınız Doğrultusunda Genişletin - 2]]><![CDATA[Binary Serialization ve Versiyon Problemi]]><![CDATA[Attribute ve Reflection’la C# Dilini İhtiyaçlarınız Doğrultusunda Genişletin]]><![CDATA[Asp.Net Oturum Sağlayıcısını AppFabric Oturum Sağlayıcısı ile Değiştirmek]]><![CDATA[iTextSharp Kütüphanesi ile PDF Dosyasında Raporlar Oluşturmak]]><![CDATA[IIS 7 Yöneticisi Ağaç Hiyerarşisini Genişletmek]]><![CDATA[IIS 7 Yöneticisine Kendi Modülünüzü Eklemek]]><![CDATA[C# ile Windows Server AppFabric Önbellek Etkileşimi]]><![CDATA[Programsal Olarak Bir ASP.Net Sayfasına Veri Göndermek]]><![CDATA[Windows Server AppFabric kurulumu ve yapılandırması]]><![CDATA[GPS Koordinatları Verilen İki Nokta Arası Uzaklık]]><![CDATA[C# ile AppFabric Cache Yönetimi]]><![CDATA[C# ile Internet Bağlantı Testi]]><![CDATA[Entity Framework'te Stored Procedure Kullanımı]]><![CDATA[Dinamik Oluşturulan Kodların Debug Edilmesi]]><![CDATA[XNA (XNA’s Not an Acronym) ile Oyun Programlamaya Giriş]]><![CDATA[Çalışma-Zamanı Dinamik Kod Oluşturma]]>