<![CDATA[Windows 8 kategorisi makaleleri]]><![CDATA[Windows 8 Yeni Kontroller (C#,Xaml)]]><![CDATA[Azure Üzerinde Sanal Makine Kurulumu]]><![CDATA[Windows 8 İle Gelişmiş Uygulamalar Yazma - 1]]><![CDATA[Facebook Resim Paylaşma]]><![CDATA[Windows 8 ile Twitter işlemleri ( LinqToTwitter )]]><![CDATA[Runtime sırasında Xaml oluşturma]]><![CDATA[Windows 8 Uygulama Geliştirmeye Giriş, Hello World.]]><![CDATA[Windows 8 Detaylarıyla MessageDialog Kullanımı]]><![CDATA[Windows 8 Uygulamalarında Localization]]><![CDATA[Windows 8 Uygulamalarında Application Data Kullanımı]]><![CDATA[Windows 8 Uygulamalarında Custom Font Kullanımı]]><![CDATA[Windows 8 Oryantasyon ve Snapped Özelliği]]><![CDATA[Windows Store Geliştirici Hesabı Oluşturma]]><![CDATA[Arka plan Görevleri]]><![CDATA[Metro Stil Bir Uygulamanın Yaşam Hikayesi]]><![CDATA[Dokunmanın Dili]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle JavaScript DatePicker, Rating ve Toggle Switch Kontrolleri]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle FlipView Kontrolü (JavaScript ve C#)]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle JavaScript ListView Kontrolü]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle JavaScript Uygulamalarda DataBinding]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle Uygulamalarda Menu Kullanımı]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle Uygulamalarda Flyout Kullanımı (JavaScript ve C#)]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle Uygulamalarda PopupMenu Kullanımı (JavaScript ve C#)]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle Uygulamalarda MessageDialog Kullanımı (JavaScript ve C#)]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle Kontrolleri - App Bar(HTML - JavaScript)]]><![CDATA[Windows 8 MetroStyle Kontrolleri - App Bar(XAML - C#)]]><![CDATA[XAML/C# Kullanarak Windows 8 MetroStyle Hello World Örneği]]><![CDATA[HTML/Javascript Kullanarak Windows 8 MetroStyle Hello World Örneği]]><![CDATA[Windows 8 Metro Style Uygulama Geliştirmeye Giriş]]><![CDATA[Windows 8 Navigation İşlemleri]]><![CDATA[Windows 8 Uygulamalarında MessageBox yerine MessageDialog Sınıfının Kullanımı]]><![CDATA[Windows 8 Metro Style Uygulamalarda Package Manifest Dosyası]]><![CDATA[Windows 8 Metro Style Uygulamalarda Async Desteği]]><![CDATA[Windows 8 Uygulamaya Application Bar Ekleme]]><![CDATA[WPF ve Windows 8 Uygulamalarında Arkaplan Rengi]]><![CDATA[Windows 8 Programlama Ortamını Hazırlayalım]]>