Makale Özeti

Axapta'nın çıkan son sürümü ile beraber ERP paketinin hem ismi hem de birçok niteliği değişti. Yeni paket de Dynamics ailesinden çıktı ve ismi Dynamics AX 4.0 oldu. Şu an servis paketi 1 ile piyasada olan uygulamanın Türkiye versiyonu 1 Aralık 2006 itibariyle Türkiye'de olacak. Türkiye versiyonu piyasaya çıkmadan önce yeni özelliklerinden bir kısmını incelemeyelim.

Makale

Axapta'nın çıkan son sürümü ile beraber ERP paketinin hem ismi hem de birçok niteliği değişti. Yeni paket de Dynamics ailesinden çıktı ve  ismi Dynamics AX 4.0 oldu. Şu an servis paketi 1 ile piyasada olan uygulamanın Türkiye versiyonu 1 Aralık 2006 itibariyle Türkiye'de olacak. Türkiye versiyonu piyasaya çıkmadan önce yeni özelliklerinden önemli olanlarını incelemeyelim.


- Veritabanı indeksleme ve güncelleme mantığında iyileştirmeler yapıldı. Bu konudaki performans iyileştirmeleri ile ilgili öneriler dökümantasyona eklendi.
- Dynamics AX 4.0 SP1 ile beraber Oracle 10g veritiabanı desteği geldi.
- SQL Hint ifadeleri varsayılan hale getirildi ve optimize edildi.
- Sistemdeki her tablo için indeks ve cluster indeks yaratıldı.
- Formlardan yapılan satır güncellemeleri için "optimistic concurrency model" varsayılan hale getirildi.
- Sunucu tarafındaki ODBC cursor mantığında geliştirme ve optimizasyon sağlandı.
- Sunucu ile veritabanı arasındaki protokol AOCP (Axapta Object Communication Protocol)'den, Security Support Provider Interface (SSPI) ve Remote Procedure Call (RPC)'ye çevrildi.

Ayrıca Dynamics AX Kernel çekirdeğindeki güncellemeler sayesinde de performans arttırımı olmuştur.

- Kod çalıştırma desenleri (code execution patterns)'nde optimizasyon yapılarak daha iyi performans elde edilmiştir.
- Sistem genelindeki veri yapılarında (örn. dosya erişimi) erişimde global lock (genel kilit) kullanılmaya başlanmıştır.

Dynamics AX altında aşağıdaki fonksiyonlardaki kodlar da güncellenerek hız artışı sağlanmıştır.

- Ürün reçetesi hesaplama
- Kredi limiti hesaplama
- Periyot kullanıldığı zaman master planlama'daki hesaplamalar
- MRP (Material Resource Planning)

Axapta istemcisi ile sunucu arasındaki protokol AOCP (Axapta Object Communication Protocol)'den RPC (Remote Procedure Call)'e değiştirilmiştir. Eskiden istemci - sunucu arasındaki iletişim soket programlama ile yapılıyordu. RPC ile beraber :

- Kanal güvenliği için çalıştırma zamanı desteği
- Veri sıralama (Data serialization)
- İstemci tarafında connection pooling
- Sunucu tarafında thread pooling
- Asenkron çağırımlar
- İstemci sunucu arasında hata yakalama mekanizmaları

özellikleri de Dynamics AX'e eklenmiştir.

Ayrıca Windows wntegrasyonu ve güvenlik ile ilgili olarak :

- Active Directory entegrasyonu ve Windows Authentication zorunlu hale getirildi.
- RPC sayesinde Windows Authentication ve şifreleme protokolleri kullanılabilir hale geldi.
- Nesne sunucusu Windows servisi haline geldi; network ya da domain hesabı ile çalıştırılabilir.
- 3 katmanlı mimari zorunlu hale geldi.
- Dynamics AX altına yeni güvenlik anahtarları eklenerek daha detaylı yönetim yapılabilmesi sağlandı.
- Kritik önem taşıyan bazı tablolara geliştiriciler ve sistem yöneticileri de dahil olmak üzere yazma erişimi engellendi.


Dynamics AX 4.0'la beraber gelen özelliklerden yapısal olanlarının bir kısmını incelemiş olduk. Daha detaylı bilgiyi PartnerSource sitesindeki ilgili dökümandan bulabilirsiniz.
NOT : PartnerSource sitesine sadece kayıtlı kullanıcılar girebilmektedir.

https://mbs.microsoft.com/partnersource/documentation/whitepapers/MSDYAX_featureupdates_30to40.htm

Anıl Özay

Dynamics AX MVP
Bilgisayar Mühendisi
anilozay@hotmail.com