Makale Özeti

Günümüzün popüler teknoloji altyapısı olan Cloud Computing de iş süreçlerine ve hukuki yaptırımlara bağlı olarak şekillenmektedir. Bu anlamadan geliştirilen uygulama senaryoları, yeni teknolojik topolojilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışma ile Cloud Computing altyapıları ile ilgili türleri hakkında bilgiler vermeyi amaçladım.

Makale

Teknoloji sürekli gelişmektedir. Bu gelişim, iş sektörlerine bağlı olarak yeni rotalar çizmektedir. Bu anlamda iş sektörleri ile ilgili süreç yada hukuki kurallara bağlı olarak, konuldukları kabın şeklini alabilmesi için sürekli revize edilmektedir.

İş sektörleri her yeni gün tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek amacı ile yeni iş geliştirme yaklaşımları oluşturmaktadır. Oluşturulan iş geliştirmeler, yeni ürünler ve devamında yeni yazılımlar geliştirilmesine neden olmaktadır. 

Günümüzün popüler teknoloji altyapısı olan Cloud Computing de iş süreçlerine ve hukuki yaptırımlara bağlı olarak şekillenmektedir. Bu anlamadan geliştirilen uygulama senaryoları, yeni teknolojik topolojilerin oluşmasına neden olmaktadır. 

Alternatif Video Adresi:

https://vimeo.com/91091803

Bu çalışma ile Cloud Computing altyapıları ile ilgili türleri hakkında bilgiler vermeyi amaçladım. Konu ile ilgili olarak info@ibrahimatay.org eposta adresine yöneltebilirsiniz.

İbrahim ATAY

Kullanılan Kaynaklar;

The NIST Definition of Cloud Computing 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

NIST Cloud Computing Reference Architecture
http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=909505

ETSI delivers report on Cloud Computing Standards
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/etsi-delivers-report-cloud-computing-standards

Cloud Computing Düşüncesi Internet Seminer Notları
http://www.ibrahimatay.org/post/2012/7/22/Cloud-Computing-Dusuncesi-Internet-Seminer-Notlari.aspx