Makale Özeti

İlişkisel olmayan veritabanı sistemlerinden olan NoSQL'in döküman tabanlı üyelerinden biri olan MongoDB'nin c# dili ile kullanılışını bir masaüstü uygulaması ile inceleyeceğiz.

Makale

Merhabalar,

bu yazımızda MongoDB veritabanının c# ile nasıl entegre edildiğini örneklerle inceleyeceğiz.

NoSQL sistemleri kendi aralarında döküman tabanlıkey/value tabanlı ve grafik tabanlı olarak üç gurupta toplanırlar. MongoDB döküman tabanlıdır ve kullanılması en kolay olandır.

MongoDB'nin şu anki güncel sürümü 2.4.6'dır. http://www.mongodb.org/downloads adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Sistemimize uygun olanı indirdikten sonra C:\ altına mongodb isimli bir klasör oluşturup bu klasörün içine zip dosyasını çıkaralım.

Veritabanı dosyalarımızın tutulacağı C:\data\db klasörümüzün bulunması gerekiyor. ( Not : bu klasör sabittir ve farklı bir isimde olmamalıdır. )


Şimdi visual studio 2010 ile bir masaüstü projesi açalım ve http://docs.mongodb.org/ecosystem/tutorial/getting-started-with-csharp-driver/ adresinden dll dosyalarımızı projemize referans olarak ekleyelim.

Referans


Şimdi MongoDB veritabanımızı açmak için Komut istemimizi yönetici olarak çalıştıralım ve C:\mongodb\bin içindeki mongod.exe'yi çalıştıralım.

Command prompt

"admin web console waiting for connections on port 28017" mesajı gelmişse eğer başarıyla açılmış demektir.

 

      try
      {
        var conn = new MongoDB.Mongo();
        conn.Connect();
        MessageBox.Show("Connected");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }

yukarıdaki kod veritabanımıza bağlantımızı test edecektir.

Şimdi üzerinde çalışacağımız Personel isimli bir class oluşturalım

 

class Personel
  {
    public string personelAdi { set; get; }
    public int numarasi {set; get; }

    public Personel()
    {
      
    }
    public override string ToString()
    {
      return this.personelAdi;
    }
  }

İnsert işlemi

       
public void insert(){
var p = new Personel();
p.personelAdi = "Kemal";
p.numarasi = 1234;
try
      {
        var mongo = new MongoDB.Mongo();
        mongo.Connect();
        var db = mongo.GetDatabase("DemoDB");
        var coll = db.GetCollection<Personel>();
        coll.Save(p);
        MessageBox.Show("kaydedildi");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
 }

Update işlemi

public void update(Personel p){
  var mongo = new MongoDB.Mongo();
  mongo.Connect();
  var db = mongo.GetDatabase("Demo");
  var coll = db.GetCollection<Personel>();
  
  p.personelAdi = "Duran";
  coll.Save(p);

}

Select işlemi

 

public List<Personel> getPersolonels()
{
  var mongo = new MongoDB.Mongo();
  mongo.Connect();
  var db = mongo.GetDatabase("DemoDB");
  var personels = db.GetCollection<Personel>().FindAll().Documents;

  return personels.ToList() ;
 }

Görüldüğü gibi MongoDB ile veritabanı işlemleri rahatlıkla yapılabilmektedir, büyük projelerde bu gibi sistemler bizi uzun kodlar yazmaktan kurtarmaktadır.

MongoDB yönetim sistemlerinden bazılarının linkini paylaşıyorum : 

http://robomongo.org/

http://www.mongodirector.com/

http://mongoexplorer.com/


İyi çalışmalar