Makale Özeti

ERP paketlerinin en büyük özelliğinin tek veritabanı olduğunu ve veriye tek bir yerden ulaşmak olduğunu belirtmiştik. Peki diğer uygulamalarla entegrasyondan bahsediyorsak, başka bir veritabanına nasıl bağlanacağız? Dynamics AX bizlere ODBC bağlantısı ile diğer veritabanı sunucularına bağlanma kolaylığı sağlar.

Makale

ERP paketlerinin en büyük özelliğinin tek veritabanı olduğunu ve veriye tek bir yerden ulaşmak olduğunu belirtmiştik. Peki diğer uygulamalarla entegrasyondan bahsediyorsak, başka bir veritabanına nasıl bağlanacağız? Dynamics AX bizlere ODBC bağlantısı ile diğer veritabanı sunucularına bağlanma kolaylığı sağlar.

Örnek kodumuzu inceleyecek olursak :


OdbcConnection connection;
Statement statement;
ResultSet resultSet;
LoginProperty loginProperty;
str SQLString;

// Gelen kaydın içindeki alanları bu değişkenlere kaydedeceğiz 
int siraNo;
str ad;
str soyad;
;

// Veri kaynağına ulaşmak için gerekli bilgileri tanımlayacağımız LoginProperty nesnesini yarat.
loginProperty = new LoginProperty();
loginProperty.setServer("IK001");
loginProperty.setDatabase("InsanKaynaklari");
loginProperty.setUserName("sa");
loginProperty.setPassword("sa_password");

// LoginProperty nesnesinde belirtmiş olduğumuz bilgilere göre connection nesnesi yaratılır.
connection = new OdbcConnection(loginProperty);

// statement nesnesi sayesinde SQL işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz.
statement = connection.CreateStatement();

// Çalıştıracağımız sorguyu belirtelim. Şirketteki çalışanların listesini çekeceğiz. 
SQLString = "SELECT * FROM CALISANLAR";

// SQLString ile gönderdiğimiz sorguyu çalıştıralım
resultSet = statement.executeQuery(SQLString);

while(resultSet.next())
{
  // Sütun numarasını vererek kaydın alanlarını çekebiliriz.
  siraNo= resultSet.getInt(1);
  ad    = resultSet.getString(2);
  soyad = resultSet,getString(3);

  // ...

}
 
Gördüğünüz gibi Dynamics Ax'den dış dünyadaki veritabanlarına erişmek ve işlem yapmak oldukça basit bir işlemdir.

Anıl Özay
Dynamics AX MVP
Bilgisayar Mühendisi

Sorularınız için :
anil.ozay@bilisimanadolu.com