Makale Özeti

İlk bölümde önce waterloo savaşını, ikinci bölümde ise Titanic’in hikayesini anlatmıştım. Bu bölümde bir yemek tarifi vermeyi düşünüyorum. Efektif karar verme sürecinde ilk adım, spesifik, ölçülebilir hedefler belirlemektir. Bu hedefler belirlenirken amaç, karar vericileri, karar verme sürecinde destekleyecek ve verdikleri kararın tutarlılığını arttıracak bilgi ve geri beslemeyi sağlamaktır. Bu bilgileri ve geri beslemeleri, doğru zamanda almak son derece önemlidir. Bu noktada şu soruyla karşılaşırız: "İşletmeler bu bilgileri nasıl elde eder ve karar vericilere nasıl ulaştırırlar?". İş Zekası, bu sorunun cevabıdır.

Makale

İlk bölümde önce waterloo savaşını, ikinci bölümde ise Titanic’in hikayesini anlatmıştım. Bu bölümde bir yemek tarifi vermeyi düşünüyorum.

Efektif karar verme sürecinde ilk adım, spesifik, ölçülebilir hedefler belirlemektir. Bu hedefler belirlenirken amaç, karar vericileri, karar verme sürecinde destekleyecek ve verdikleri kararın tutarlılığını arttıracak bilgi ve geri beslemeyi sağlamaktır. Bu bilgileri ve geri beslemeleri, doğru zamanda almak son derece önemlidir. Bu noktada şu soruyla karşılaşırız: "İşletmeler bu bilgileri nasıl elde eder ve karar vericilere nasıl ulaştırırlar?". İş Zekası, bu sorunun cevabıdır.

Bir önceki paragraftaki sorudan yola çıkarak iş zekasının tanımını şu şekilde yapabiliriz: "İş Zekası, tutarlı, faydalı bilgilerin, karar vericilere, doğru zamanda, doğru biçimde ulaştırılmasıdır".

İş Zekası, sadece print edilmiş bir kağıt üzerindeki ya da ekranda gösterilen bir olay, rakam ve grafiklerle sınırlı değildir. Karar vericilerin kolayca algılayıp, kullanabilecekleri bir formatta olmadığı sürece, ne kadar tutarlı olursa olsun, satırlarca verilerden oluşan raporlar, iş zekası olarak nitelendirilemez. Müşteri memnuniyetiyle ilgili bir özet kolayca anlaşılabilir olsa da, karar verme sürecinde kullanılmak üzere doğru zamanda, ilgili karar vericilere ulaştırılmadığı sürece, iş zekası olarak nitelendirilemez.

Önceki bölümlerde değindiğimiz gibi, karar verme süreci, işletmenin sadece en üst seviyesinde değil, her kademesinde önemlidir. Dolayısıyla, her seviyeye yönelik olarak karar verme sürecinde kullanılabilecek veriler oluşturulmalı ve işletmenin tümünü kapsayan bir yayınlama stratejisi benimsenmelidir.

Bir İş Zekası Platformu olarak Microsoft SQL Server 
İş Zekası konusunda Microsoft’un sonradan açıldığını söylemek mümkün. Rakiplerimizin hızlı adımlarına karşın SQL Server içinde iş zekası konusunda somut bir şeyler yapabilmeye SQL Server 2005 ile birlikte başladık diyebiliriz. Şu anda güncel sürümümüz SQL Server 2008 R2. Peki rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatabildik mi dersek cevabım "kesinlikle" olur.

SQL Server "İş Zekası"nın her noktasında gereksinimlerimizi karşılayan araçları, son derece kolay bir kullanımla sunmaktadır. Ek olarak ürün ailesinin bireyler arasında tam bir "tutarlılık" söz konusudur. Key Performance Indicator (KPI), multidimensional expression (MDX) sorgu ve scriptleri ve Unified Dimensional Model (UDM) bize verileri daha anlamlı şekilde görüntülemek için bölümlendirme, gruplandırma ve özetleme imkanı sağlar.

Veri madenciliği bize desen ve davranışsal tahminleri bulma ve görselleştirme imkanı verir. Örneğin elimizdeki müşteri bilgilerine dayanarak, bu güne kadar bizden ürün satın almış müşterilerden hangilerine yeni ürünümüzü satabileceğimizle ilgili bir analiz çalışması yapabilir, ya da önceki yıllara ait satış verilerine dayanarak ve çeşitli parametreleri dikkate alarak, bu yıl için bir satış tahmin çalışması gerçekleştirebiliriz.

Son olarak "Reporting Services" ve "Microsoft Office Business Intelligence Accelerators" araçları, bu verilerin tüm organizasyonda, ilgili karar vericilere ulaştırılmasını sağlar. Yazı dizimizin sonraki bölümlerinde iş zekası çözümlerinin geliştirilmesi ve yayınlanması aşamalarında kullanılan araç ve yöntemlere değiniyor olacağım. Bununla birlikte iş zekasının cevap verebileceği soruları örnekleyecek, oluşan bilginin türlerini inceleyecek, işletmelerde hangi tür bilgiye, hangi kademede, ne zaman gereksinim duyulduğuna değiniyor olacağım.