Makale Özeti

Önceki bölümlerde İş Zekası kavramını, işletmeler açısından önemini ve uygulama alanlarını detaylıca ele aldık. İş Zekası konusunda teknik konulara geçmeden önce sizleri örneklerimizde rol alacak aktörle tanıştırmak istiyorum: “TinyToys Ltd”.

Makale

Önceki bölümlerde İş Zekası kavramını, işletmeler açısından önemini ve uygulama alanlarını detaylıca ele aldık. İş Zekası konusunda teknik konulara geçmeden önce sizleri örneklerimizde rol alacak aktörle tanıştırmak istiyorum: “TinyToys Ltd”.

“TinyToys Ltd” dekoratif biblolar ve cam ürünleri üreten ve satan bir firmadır. “TinyToys Ltd” pek çok farklı ürün serisine sahiptir. Örneğin 2010 yılına özel “İstanbul, 2010 Kültür Başkenti” serisi, bunun dışında Türkiye’nin farklı illerinin kültürek simgelerini konu alan seriler mevcuttur. Bu ürünlerin üretiminde cam, kil, kalay ve alüminyum kullanılmaktadır.

“TinyToys Ltd” ürünlerini üç farklı kanal aracılığıyla pazarlamaktadır. Bunlar;

  • Kendisine ait olan ve sadece kendi ürünlerinin satıldığı 5 adet “TinyToys Ltd” mağazası.
  • Kendisine ait olan ve ürünlerinin internet üzerinden satışının yapıldığı “TinyToys Ltd” web sitesi.
  • Diğer perakendecilere yapılan toplu satışlar

“TinyToys Ltd” Firmasının Gereksinimleri 
“TinyToys Ltd” son üç yılda oldukça ciddi büyüme kaydetmiş, sipariş miktarında %300 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu büyüme “TinyToys Ltd” firmasının mevcut iş zekası çözümü olan “statik rapor”ların önünde ciddi engeller olduğunu farketmesini sağladı. Bir kaç yıl öncesine kadar statik raporlar karar destek sürecini başarıyla destekliyordu ancak artık bu yöntem, raporların oluşması ve anlaşılması için bir saatten fazla zaman gerekmesi nedeniyle ihtiyaca cevap vermemeye başlamıştır. Bu raporlar çok kısmi bir özetleme ile çalışmaktadır.

“TinyToys Ltd” firması pek çok farklı ürün ailesine sahiptir ve bu alanlardaki rekabette başarılı olabilmek için sağlıklı bir karar verme mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. “TinyToys Ltd” firmasının mevcut iş zekası altyapısı malesef bu konuda gereksinim duyulan desteği sağlamamaktadır.

Bu nedenlerden dolayı, “TinyToys Ltd” firması karar verme sürecine daha sağlıklı destek verecek bir "İş Zekası” platformu oluşturulması için yeni bir proje başlattı. Bu proje datawarehouse tasarımını, datawarehouse’ın mevcut sistemlerdeki verilerle oluşturulması ve işletmenin tüm kademelerindeki karar vericilere yönelik analiz uygulamalarının geliştirilmesini kapsamaktadır. Yeni iş zekası platformu SQL Server 2008 platformu üzerinde kurgulanmaktadır.

Makale dizisinin bundan sonraki bölümlerinde “TinyToys Ltd” firmasının yeni iş zekası projesinin tüm aşamalarına tanık olacağız. Ancak başlamadan önce “TinyToys Ltd” firmasının mevcut sistemini inceleyelim.

Mevcut Sistem 
Geliştirilecek olan İş Zekası platformunda veri kaynağı olarak rol alacak 5 farklı sistem mevcuttur. Bu sistemlerin genel görünümü için aşağıdaki grafiği inceleyebilirsiniz.

Picture1

Üretim Otomasyonu 
Üretim otomasyon sistemi bir ürünün üretilmesi için kullanılan tüm materyallerin takibini yapar. Bu sistem aynı zamanda hangi üretim hattında hangi ürünlerin üretildiğini takip eder. Son olarak bu sistem her mesai döneminde kaç ürün üretildiğini takip eder.

Bu sistem özel bir veri saklama formatı kullanır. Veriler bu sistemden comma-delimited metin dosyaları halinde export edilebilir. Bu dosya üretim sisteminin verilerinin İş Zekası sistemine aktarımında kullanılacaktır.

Sipariş Sistemi 
Sipariş sistemi tüm ürünler için stok bilgisini barındırır. Bununla birlikte “TinyToys Ltd” firmasının tedarikçilerinin verdiği toplu sipariş bilgisini içerir. Sipariş Sistemi bu bilgilerle birlikte “TinyToys Ltd” mağazaları ve “xyz.com” web sitesinden gelen sipariş verilerini de içerir.

Sipariş sistemi, teslimat dahil olmak üzere sipariş durum bilgisini yönetir, faturaları oluşturur ve ödemelerini yönetir. Ek olarak bayilerden geri gönderilen ürünlerle ilgili kayıtları tutar.

Bu sistem verileri Microsoft SQL Server veritabanında barındırmaktadır.

POS Sistemi 
POS sistemi firmaya ait 5 mağazada yapılan ödemeleri yönetir. Bu sistem aynı zamanda bu mağazalardaki stok yönetimini UPC (Universal Product Code) sistemini kullanarark gerçekleştirir. Bu sistem hem nakit hem kredi kartı ile yapılan ödemeleri yönetir. Aynı zamanda müşteriden geri dönen ürünlerle ilgili takip yine bu sistem üzerinden yapılmaktadır.

Tüm POS sistemlerinde oluşan veriler bir XML dosyasına aktarılarak gecelik olarak ftp ile merkezi bir alana aktarılmaktadır. Bu xml dosyaları POS verilerinin İş Zekası platformuna aktarımında kullanılmaktadır.

xyz.com Web Sitesi 
xyz.com online mağazası ASP.NET ile geliştirilmiş ve veritabanı olarak SQL Server kullanmaktadır. Tüm satışlar kredi kartı ile gerçekleştirilmektedir. Müşterilerin her satın alma için ad, adres, telefon numarası ve email bilgilerini vermeleri gerekmektedir.

Online mağaza tüm siparişlerin, müşterilerden geri dönen ürünlerin ve promosyon ve indirimlerin kaydını tutmaktadır.

Muhasebe Sistemi 
Muhasebe sistemi “TinyToys Ltd” firmasının tüm finansal işlemlerinin kaydını tutmaktadır. Bu kayıtlaraa hammadde alımı da dahildir. Muhasebe sistemi SQL Server veritabanı kullanmaktadır.

İş Zekası Sisteminin Geliştirilmesi 
Yazı dizisinin sonraki bölümlerinde mevcut sistem ve gereksinimleri dikkate alarak ihtiyaç duyulan İş Zekası platformunu geliştirmek için ilk adımları atıyor olacağız.