Makale Özeti

İleride teknik makalelerimize mola tadında detayına ineceğimiz kavramların ilk etapta hakim olmak adına özet tanımlarını ve doğru bilinen yanlışlarını irdelemeye devam ediyoruz.

Makale

İleride teknik makalelerimize mola tadında detayına ineceğimiz kavramların ilk etapta hakim olmak adına özet tanımlarını ve doğru bilinen yanlışlarını irdelemeye devam ediyoruz. Karar Destek Sistemleri (Decision Support System) Kavramın geniş tanımından OLTP (Online Transaction Processing) bir veritabanının salt okunur (read only) kopyasından OLAP (Online Analytical Processing) küp gruplarına ya da bunların bir arada bulunduğu karmaşık yapılara kadar herşey anlaşılabilir. Biraz daha basitleştirecek olursak; ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) vb uygulamaların veritabanları üzerinde iş zekası uygulama amaçlı kullanılan, anlık sorgulama, OLAP ve veri madenciliği ürünleridir. Veritabanları, karar destek sistemleri ürünleri ile birlikte veriambarlarını oluştururlar. İş Zekası (Business Intelligence) İş zekası ise karar destek sistemleri ürünleri kullanılarak elde edilen istatistiklerin, belirli hedefe yönelik strateji ve politikaların oluşturulması için kullanılmasıdır. Burda dikkat edilecek olan husus, DSS aslında nerdeyse her işletmede mevcut olan ya da olması gereken kantitatif bir varlık iken bunu daha ileri aşamaya çıkartan işletmelerde daha kalitatif bir olgu olan BI değer kazanmaktadır.