Makale Özeti

Axapta içerisindeki ana menü dahil tüm menü düzeneğine müdahele etmemiz mümkündür.

Makale

MENÜ İŞLEMLERİ

Axapta içerisindeki ana menü dahil tüm menü düzeneğine müdahele etmemiz mümkündür.

Uygulama Nesne Ağacı (AOT)’ını açtığımız zaman, Menus ve Menu Items isimli iki başlık göreceksiniz.

Menu Items: Hem ana menü üzerindeki, hemde formlar üzerindeki geçişler oluşturulan bir menü öğesi aracılığı ile gerçekleşir. Bu menü öğeleri üçe ayrılır. Aslında üçüde her türlü isteği karşılamaktadır. Ancak standart yapıyı bozmamak adına bu ayrıma dikkat etmek gerekir. Üçününde ikonu farklı olarak görünmektedir.

Display: Bu tipde bir öğe aracılığı ile, form açılımları gerçekleştirilir. AOT üzerinden, Menu Items à Display seçeneği üzerindyeken sağ tuş yardımı ile Yeni Menu Item ‘ı seçtiğiniz zaman, yeni bir Display tipinde menü öğesi oluşturmuş olacaksınız. Bu öğe üzerinde güncelleyebileceğimiz bazı nitelikler:

         Name: Menü öğesinin tekrarsız olacak obje adı.

         Label: Menü öğesinin görüntüsel işlemlerde çıkacak bilgisi.

         HelpText: Menü öğesinin üzerine gelindiğinde verilecek yardım bilgisi.

         Class: Bu menü öğesine basıldığı zaman çalışacak olan objenin tipi. Table, Form, Class,... gibi seçenekler otomatik olarak seçim için gelecektir.

         Object: Class niteliğinde verilecek olan obje tipine ait objelerin listesi gelir. Hangisi kullanılacaksa o seçilebilir.

         Parameters: Çağrılan objeye parametre gönderilebilir. Bu parametre obje tarafından okunabilir.

         EnumTypeParameter: Parametre olarak bir BaseEnum gönderilecekse onun adı belirtilebilir.

         EnumParameter: EnumTypeParameter seçeneğinde tanımlanmış olan enum’ın elemanlarından biri verilebilir. Çağrılan obje tarafından bu bilgi okunabilir.

         MultiSelect: Kayıtlar üzerinde çoklu seçim yapıldığı zaman, bu menü öğesinin aktif olup / olmayacağını belirleyebiliriz. Eğer kayıt listesi ekranından, bu menü öğesi aracılığı ile çağrılan obje tek kayıt üzerinde işlem yapabiliyor ise, bu seçenek pasif edilebilir. Varsayılan olarak pasif gelmektedir.

Output: Bu tipde bir öğe aracılığı ile, rapor açılımları gerçekleştirilir. AOT üzerinden, Menu Items à Output seçeneği üzerindeyken sağ tuş yardımı ile Yeni Menu Item ‘ı seçtiğiniz zaman, yeni bir Output tipinde menü öğesi oluşturmuş olacaksınız. Display menü öğesi ile benzer niteliklere sahiptir.

Action: Bu tipde bir öğe aracılığı ile, ardından belli işlemler gerçekleştirilecekse kullanılır. AOT üzerinden, Menu Items à Action seçeneği üzerindeyken sağ tuş yardımı ile Yeni Menu Item ‘ı seçtiğiniz zaman, yeni bir Action tipinde menü öğesi oluşturmuş olacaksınız. Display menü öğesi ile benzer niteliklere sahiptir.

Menü öğeleri sonucunda çalışacak objenin tanımı niteliklerden tanımlayabileceğimiz gibi, ilgili objeyi ilgili menü tipi üzerine sürükle – bırak yardımı ile bıraktığımız zaman ilgili menü item otomatik olarak oluşur ve hangi objeyi çalıştıracağı bilgisi otomatik olarak tanımlanabilir.

Menus

Axapta’nın temel menü ağacını verir. Tüm temel menü başlıkları ağaç yapısı halinde görünür. Temel menüyü açtığınızda, alt menü öğeleride listelenecektir.

Bu ağaç yapısı üzerine, Menü kalemi, Ayıraç, Alt menü, Menü referansı tanımlanabilir. Bu tanımların isim ve yardım bilgileri niteliklerden verilebilir.

Ayrıca, Menu Items’da tanımladığımız menü öğelerini sürükle – bırak yardımı ile Menus içindeki istediğimiz bir yere yerleştirebiliriz.

Form üzerinden menü öğesini çalıştırabilmek için bu şekilde sürükle- bırak yapabileceğimiz gibi, farklı yöntemlerlede (örneğin kod içerisinden) menü öğelerini aktif edebiliriz. Bu konuya daha sonraki bir makalede değinilecektir.

Yeliz Korkmaz, MVP

yelizkorkmaz@tnn.net