Makale Özeti

Bu makalede CRM ve MS CRM ile ilgili giriş niteliğinde bilgiler göreceğiz. İleride daha detaylı bilgilerin yer alacağı makaleleri bulabilirsiniz. Microsoft CRM, Microsoft’un CRM uyarlama ihtiyacı olan kurumsal firmalar için var olan, Dynamics ürün grubuna bağlı bir CRM ürünüdür.

Makale

Microsoft CRM’e Giriş

Bu makalede CRM ve MS CRM ile ilgili giriş niteliğinde bilgiler göreceğiz. İleride daha detaylı bilgilerin yer alacağı makaleleri bulabilirsiniz.

Microsoft CRM, Microsoft’un CRM uyarlama ihtiyacı olan kurumsal firmalar için var olan, Dynamics ürün grubuna bağlı bir CRM ürünüdür.

Ürün ilk önce 1.0 versiyonu ile 2003 yılında çıkmıştır. Sonrasında 1.2 versiyonu ile 2004 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Son olarak 2006 ilk çeyreğinde 3.0 versiyonu ile kullanılmaktadır.

MS CRM 3.0 versiyonu ile birlikte lokalizasyonda yapılmıştır. Öncesinde ürün Türk kullanıcılar için uyarlama yapan firma tarafından Türkçeleştirdiği halde 3.0 versiyonu ile Türkçe sürümü de mevcuttur.

Dynamics ürün grubuna bağlı, kurumsal iş çözümleri uygulamak isteyen firmalar için uygun bir üründür. Önceki cümleden de anlaşılacağı gibi ürünün satın alan firmanın süreçlerine uyarlanma ve kişiselleştirme özellikleri mevcuttur.

Öncelikle CRM kavramına teknik dışı bakalım. Rekabetin tüm dünyada artması, tüketicilerin markalar arası sürekli bir geçiş yapması ile birlikte firmalar artık müşteri bulmakta zorlanmakta, var olan müşterilerini ellerinde tutabilmek için özel gayretler sarf etmektedir. Var olan müşterileri elde tutabilmek için müşterilerinizi iyi tanımak, onlara istediği şekilde hizmet edebilmek gerekmektedir. Artık firmalar ürün odaklı değil, müşteri odaklı olmak zorunda kalmışlardır. Müşteri iyi tanımak, müşterinizin ihtiyaçlarını bilmek için bir veritabanı oluşturmak, sonrada veriyi firma hedeflerinize göre analiz etmeniz gerekmektedir. CRM’i uyarlayan firmalar yapar, MS CRM gibi ürünler ise bu isteklere cevap veren bir araçtır.

Bunu kesinlikle unutmamız gerekir. CRM bir yazılım – ürün değil, bir iş stratejisidir.

CRM projelerinde başarıya ulaşabilmek için etkenlerin dağılımına baktığımızda;

% 50: İnsan; CRM'i kullanacak ve uyarlayacak kişiler.
% 30: Süreç; CRM'in uyarlandığı firmanın süreçleri.
% 20: Teknoloji; CRM'in uyarlanması sırasında kullanılan teknoloji.

Olduğunu görmekteyiz. CRM projeleri başarısızlık oranın en yüksek olduğu projelerden bir tanesidir. Bu sebeple nedenlere dikkat etmekte fayda vardır.

Teknoloji başarının gördüğünüz gibi sadece %20’lik bir değere sahip. Asıl başarı etkeni uyarlamak isteyen firmaya aittir.

Teknolojide %20’lik bir etkendir ve önemsiz değildir. CRM projesi kararı sonrasında teknoloji seçimi yapılması gerekmektedir. Bu seçimde dikkat edilmesi gereken cevap verebilecek bir ürünün bulunmasıdır. Satış / Pazarlama çalışanları dinamik ve vakti zor bulan kişilerdir. Sürekli müşteri ile diyalog halinde oldukları için hızlı cevap veren bir ürün seçilmelidir. Ayrıca ürünün kolay kullanılabilir, çabuk öğrenilebilir bir ürün olması gerekmektedir. Bu anlamda baktığımızda MS CRM ihtiyaçları karşılayabilecek niteliktedir. Online ya da offline kullanım özelliği, çabuk cevap verebilme özelliği, Microsoft teknolojisi olduğu için alışkın olunan ara yüzü ile tercih edilebilir bir üründür.

CRM konusu teknik dışı bir konu olduğu burada bırakıyoruz. CRM ile ilgili teknik dışı konular için web sitemi ziyaret edebilirsiniz; http://www.yelizkorkmaz.com . Ürünü incelemeye devam edelim.

Microsoft Outlook ile tam entegre çalışmaktadır. İçerdiği web servisleri ile de dış sistemlerle entegre çalışabilmektedir.

Ürünün 3 ana modülü mevcuttur. Bu modüllerin isimlerine ve kısa tanımlarına bakalım;
Satış: Satış departmanının süreçlerinde kullanılan modüldür. Müşterileri / müşteri adaylarını, teklifleri, siparişleri ve faturaları içerir.
Pazarlama: Pazarlama departmanının süreçlerinde kullanılan modüldür. Kampanyaların yönetimi, geri dönüşler yapılabilir.
Servis: Müşteri hizmetleri olarak da düşünülebilir. Müşterilerden gelen şikayet / önerilerin takibi, verilen servis hizmetlerinin takibi yapılabilir.

Bu özet yazı sonrasında ürünü detaylı olarak diğer makalelerde inceleyeceğiz.

Yeliz Korkmaz, MVP
http://www.yelizkorkmaz.com