Makale Özeti

Herkese selamlar , Bu yazımda sizlere , Windows 8 Phone uygulamalarında mesaj gönderme ile ilgili bilgi vereceğim.Gerekli adımlar aşağıda yer almaktadır.

Makale

Herkese selamlar ,

Bu yazımda sizlere , Windows 8 Phone uygulamalarında mesaj gönderme ile ilgili bilgi vereceğim.Gerekli adımlar aşağıda yer almaktadır.

 1. Öncelikli olarak , VS 2012 ‘yi  açıp  File > New >Project  diyerek projemizi oluşturalım.
 2. Sol alandan Windows Phone > Windows Phone App  seçip OKdiyelim
 3. Tabii ki proje adımızı veriyoruz.
 4. Solution Explorer da proje dosyalarımızın listelendiğini göreceksiniz.
 5. Ve son olarak , tasarımınızı aşağıdaki gibi yapınız.

 

Burada gördüğünüz gibi , 2 adet Button kontrolü , 2 adet TextBox ve TextBlock kontrolleri kullandım

 • btnGonder -mesaj gönderimini tetikleyen buton kontrolü
 • btnTemizle -  txtMesaj kontrolüne yazılan yazıyı temizler / siler.
 • txtMesaj - mesajın yazıldığı alan
 • txtNo - alıcının numarasının yazıldığı alan
 • lblKalan –  txtMesaj_TextChanged olayı tetikletildiğinde , txtMesaj ın karakter sayısı gösterilir.

  Uygulamanın tasarım aşamasından sonra , projemize mesaj göndermek ile ilgili özellikleri barındıran  using Microsoft.Phone.Tasks isim uzayını ekleyelim  


   
  btnGonder nesnemize / kontrolümüze çift tıklayıp ClickEvent imizin içine gidelim.Ve aşağıda yer alan kod ifadelerimizi yazalım.
  txtMesaj_TextChanged olayımız tetiklendiğinde , lblKalan.Text ,  txtMesaj kontrolünün Text.Length özelliğindeki string değeri alır ve lblKalan.Text e atama işlemi yapılır.  Peki yukarıda ne yaptım ?

  • SmsComposeTask sınıfından türetilen bir nesne oluşturduk.
  • Sonrasında ,  sms.Body- txtMesaj.Text  ve sms.To -  txtNo.Text  atama işlemlerini gerçekleştiriyoruz
  • Son kısımda da Show() metoduyla , mesajımızın gönderme işlemini başlatıyoruz.

  Then , you will see that the message you wrote will be reached to the number you entered.
  Ve , 

  Note : Telefonda herhangi bir sim kart yoksa , mesaj gönderirken  başarısız olduğunuzda telefon bir bildirim penceresi gösterecektir.
  Note : Her ne kadar Windows Phone Emulator üzerinde mesajın başarılı bir şekilde gönderildiği ile ilgili mesaj alsanız da aslında MESAJLARINIZ GÖNDERİLMEMİŞTİR.Bildiğiniz gibi emülatör gerçek olmayan bir operator üzerinden çalışmaktadır.

   

  Saygılarımla ,

  H.Berat Yıldırım  Makalemin İngilizce metni aşağıdadır.

  1. Hi to everyone ,

   In this post , I will talk about creating an application which sends message to the user we want. All the steps are written below.

   1. Fist open VS 2012 then Click File > New >Project .
   2. On the left side Choose Windows Phone > Windows Phone App
   3. Give your project name.
   4. All files including datas related with your project will be insterted onto the Solution Explorer.
   5. Finally , Desing your interface like created below.

    

   As you see in the design area , I ‘ve two Button control , two TextBox control and then I used TextBlock control.

   • btnGonder –  sends message to the user.
   • btnTemizle – cleans the message written in txtMesaj control.
   • txtMesaj – the message context will be writen
   • txtNo – the number of  the receiver
   • lblKalan – displays the character count of the txtMesaj when the event txtMesaj_TextChanged implemented

   After designing the interface of the application , Let’s  insert  using Microsoft.Phone.Tasks namespace which includes the properties related with sending message.   
  Let’s now press the button btnGonder so as to reach the ClickEvent . And add the following statement to your code written below.  When the event txtMesaj_TextChanged2   occured , lblKalan.Text gets the current TextLength of txtMesaj and displays the text length of the control 
  What  have I done above ?

  • I just ve created a new object derivated from the class SmsComposeTask .
  • Then , I assigned orderely txtMesaj.Text to sms.Body and txtNo.Text to sms.To . After finishing assigning process
  • I called the Show() method to send message to the number I inserted into the txtNo.Text

  Then , you will see that the message you wrote will be reached to the number you entered.

  Note : If the phone does not have a SIM card, the phone receives a toast notification when the message fails to be sent.

  Note :  On Windows Phone Emulator, the SMS message always appears to be sent successfully, but the messageis not actually SENT. The emulator uses Fake GSM and always has a false Subscriber Identity Module (SIM) card.

  Respectfully ,

  H.Berat Yıldırım