Makale Özeti

Toolbar controlleri uygulamalarda menülere daha kolay ulaşmamızı sağlayan, belli işleri yapan işlevsellerin ulaşılmasını bir arada barındırarak kolaylaştıran controllerdir. Visual Studio, Office gibi ürünlerde bolca gözümüze çarpmaktadırlar. Windows ve Web Formlarda bu controllere aşina olduğumuz bu controlün wpf tarafında nasıl oluşturulduğunu incelemeye çalışacağız.

Makale

Toolbar Nedir?

Toolbar controlleri uygulamalarda menülere daha kolay ulaşmamızı sağlayan, belli işleri yapan işlevsellerin ulaşılmasını bir arada barındırarak kolaylaştıran controllerdir. Visual Studio, Office gibi ürünlerde bolca gözümüze çarpmaktadırlar. Windows ve Web Formlarda bu controllere aşina olduğumuz bu controlün wpf tarafında nasıl oluşturulduğunu incelemeye çalışacağız. 

Genel olarak Toolbar controller buton, combobox, checkbox elemanlarından oluşur. Şimdi ekran görüntülerinin yardımıyla design ve run time da toolbar controllere bu content controllerin nasıl eklendiğini irdeleyeceğiz.

Xaml

UserControl içinde <Toolbar> </Toolbar> tagleri arasında, toolbar controlün içinde yer almasını istediğimiz controlleri ekliyoruz. Bu toolbar controlün içinde bir tane button ve 2 tane checkbox control bulunuyor. Buttonun image ve textten oluşabilmesi için, içine bir tane stackpanel ve o stackpanelin içinde de image ve text controllerini ekliyoruz.

Burada dikkat çekmek istediğim diğer husus da UserControl resources içinde Image tipindeki controllerin IsEnabled propertisiiçin vermiş olduğumuz değerdir. Button içindeki Image controlün Opacity propertisine button disable olduğunda bu değeri vermediğimiz zaman, button sanki tıklanabiliyormuş gibi gözükmektedir.

Cs

Usercontrolün cs tarafında da Toolbar controlün içine eklemiş olduğumuz controllerin eventlerini public yaparak toolbar usercontrolün eklendiği yerlerde kullanılmasını, AddItem metodu ile de run time'da toolbar usercontrole istenilen controllerin eklenebilmesi sağlıyoruz. Toolbar usercontrolü içinde bulunan controllerin IsEnabled property değerlerinin değişmesi için ItemsEnabled propertisini tanımladık.

 

 

Formumuz üzerinde Toolbar ve textbox controlleri ekledik ve toolbarın public olarak açtığı eventleri dinleyerek gerekli mantıksal işlemleri gerçekleştiriyoruz. Formumuzun constructorında da toolbar controlümüze combobox controlünü ekliyoruz.

Ekran Görüntüleri

 

Bu makalemizde Wpf Toolbar contolünü nasıl tanımlayacağımızı, design ve run time esnasında content controlleri nasıl ekleyeceğimizi anlatmaya çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere...

Sezgin ZEKA

sezginzeka@gmail.com