Makale Özeti

Microsoft Dynamics CRM’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliği sizi belli kurallar içine hapseden bir uygulama olmamasıdır. İşinizi size sunduğu tünel içinde yapmak yerine CRM etrafında kendi tünelinizi inşa etmenize izin verir. Bu esneklik özellikleri XRM(X-Any Relationship Management) kavramını getirmiştir. Bu makalede CRM'in bir uygulama altyapısı olarak özelliklerinden bahsedeceğiz.

Makale

Microsoft Dynamics CRM’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliği sizi belli kurallar içine hapseden bir uygulama olmamasıdır. İşinizi size sunduğu tünel içinde yapmak yerine CRM etrafında kendi tünelinizi inşa etmenize izin verir. Bu esneklik özellikleri XRM(X-Any Relationship Management) kavramını getirmiştir. Aslında bu, CRM ile bambaşka uygulamalar yapabilirsiniz demektir. Codeplex gibi sitelerde CRM 4.0 için bir çok hazır çözüm bulabilirsiniz (Accelarator diye aratabilirsiniz). CRM 2011 için ise pinpoint sitesinde solution altında bu tip çözümler sunulmaktadır.

Bu makale kapsamında CRM’i bir yazılım altyapısı, bir framework olarak kullanmak isteyenler için sunduğu altyapı özelliklerinden bahsetmek istiyorum.

Aşağıdaki görüntüyü http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334576.aspx linkinden aldım. CRM’in Alt yapı özelliklerini özetleyen bir grafik.

Schema Özellikleri: Bir CRM uygulamasında tablo,kolon, primary-foreign key ilişkileri oluşturmanıza gerek yoktur. Tablolar için entity, kolonlar için attribute ve ilişkiler için de 1xN,Nx1 ve NxN ilişki tiplerini CRM içinde veri tabanını hiç görmeden tanımlayabilirsiniz.

Kullanıcı Arayüzü Özellikleri: CRM hemen hemen bütün arayüz elemanlarının özelleştirlebilmesine izin verir. Uygulama ve Ekran özellinde ribbon’lara yeni düğme,sekme ve tablar ekleyebilirsiniz. Düğmelerin işlevlerini değiştirebilir ve kendi işlevlerinizi düğmelere atayabilirsiniz. Bunun yanında sitemap’i değiştirerek CRM’in ana sayfa görüntüsünün istediğiniz şekli almasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanında HTML ve silverlight tabanlı web resource’lar ekleyerek v eya Iframe’ler kullanarak uygulamayı daha da genişletmeniz mümkündür.

Analitik Özellikleri: Hangi amaç için kullanıyor olursanız olun. İçerideki veriden rapor motoru üzerinden raporlar üretebilirsiniz. Dashboard’lar ile grafiksel yönü ağır basan sayfalar tasarlayabilir veya Chart gibi görselleştirme özelliklerini kullanarak verinin daha rahat anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlayabilirsiniz.

Process / Kodlama : Workflow ve Process alt yapısı ile bir çok işlemi koda gerek kalmadan gerçekleyebilirsiniz. WF (Workflow Foundation) platformu üzerine oturmuş bir yapı ile tam işlevsel bir “Akış” uygulaması emrinize hazırdır. Web servisler üzerine oturtulmuş mimarisi ile CRM dışındaki uygulamaları da CRM’e bağlayabilir, farklı uygulamlarla entegrasyon sağlayabilirsiniz. Plugin yapısı sayesinde uygulama içindeki kaydetme,silme, atama gibi olayların istediğiniz şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Şablonlar: Uygulamanız içinde Eposta şablonları,mail-merge,bilgi bankası gibi özellikleri katmak isterseniz, CRM bu özellikleri hazır sunar.

Güvenlik: Roller tanımlayarak ve sharing özelliklerini kullanarak, entity,kayıt ve attribute bazında güvenlik sağlayabilirsiniz. Böylece kimin neyi yapmaya ve görmeye yetkisi olduğu kontrolü siz de olur.

CRM 2011 ile gelen solution kavramı ise yaptığınız bu geliştirmelerin tek bir yerden kontrol edilmesini sağlar. Böylece çözümünüzü farklı kurulumlarda da kullanmanız mümkün olur. Hatta farklı solution’ları bir arada kullanarak modüler bir ürün de ortaya çıkarabilirsiniz.

Aynı linkten aldığım aşağıdaki grafikte farklı solution’ların CRM içinde nasıl bir hiyerarşiye oturduğu gösterilmektedir.