Yazar Bilgileri

Dinçer Özturan

   
   
Puan: 4 / 5

Bu makalenin önceki bölümünde detayları ile "Scrum" proje yönetim metodolojisine değinilmişti. Bu makalede "Microsoft Project"in "Scrum" için geliştirilmiş olan "Solution Starter"ın kurulumu ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir.

Devamı
Puan: 3 / 5

Bu makalede bir proje yönetimi metodolojisi olarak Scrum’ı genel hatları ile inceleyerek, Microsoft Project’in Scrum için geliştirilmiş Solution Starter’ını genel hatları ile inceleyeceğiz. Bu makalenin ikinci bölümünde Scrum Solution Starter’ın kurulumu ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir.

Devamı
Puan: 3 / 5

Bu temel düzey makale Kerberos güvenlik mekanizması ile ilgili "genel" bilgileri okuyucuya sunmaktadır.

Devamı
Puan: 2 / 5

Bu makalede Stored Precedure ve Trigger'larda sıkça kullandığımız Cursor (İşaretçiler)'ların genel kullanım şeklini inceliyoruz.

Devamı
Puan: 4 / 5

Microsoft SharePoint Servisleri ile kullanmak üzere geliştirdiğiniz WebPart’larda Microsoft Visual Studio .NET ile nasıl hata ayıklama yapılır.

Devamı
Puan: 3 / 5

Bu makalede Web Part sayfalarına yönelik hazırlanmış örnek kod ve şablonlar kullanarak SharePoint siteleri için özgün Web Part sayfa şablonları yaratılması incelenecektir.

Devamı
Puan: 2 / 5

Microsoft Project’in özellik ve fonksiyon kümesini genişletmek veya diğer sistem ve uygulamalarla entegre edebilmek için farklı alternatif yollar bulunmaktadır. Bu alternatifler genel olarak, istemci temelli ve sunucu temelli olmak üzere iki kategori altında gruplanabilir. Ancak, çoğu çözüm dahilinde hem istemci temelli, hem de sunucu temelli metodlar birlikte kullanılmaktadır. Bu makalede Project 2003 üzerinde yapılacak uygulama geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek metodlar genel hatları ile incelenecektir.

Devamı
Puan: 3 / 5

Bu makalede SQL Server veritabanında yaratılmış tablolar üzerinde tanımlı Identity alanlar ile @@IDENTITY değeri arasındaki ilişki detayları ile anlatılmaktadır.

Devamı
Puan: 3 / 5

Bu makalede SQL Server veritabanında yaratılmış tablolarda üzerinde tanımlanmış "Identity" sütunları için SCOPE_IDENTITY fonksiyonunun kullanımı anatılmaktadır.

Devamı
Puan: 3 / 5

VBA Kodlarını VB.NET’e taşımak yazı dizisinin bu bölümde VBA’den VB.NET’e geçirilirken, varsayılan özellikler, atamalar, TypeOf ve TypeName fonksiyonlarının kullanımı, akış kontrol yapıları, hata yönetimi, geç bağlama (late binding), erken bağlama (early binding) ve çoklu değişken ilanlarında dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz.

Devamı
   
   

Site içerisinde yazılan tüm makalelerin yazım ve yayınlama hakkı aksi belirtilmediği sürece sadece yazarlara aittir.

v3.0 Geri Bildirim (Feedback) Yazgelistir.Com Ekibi - 2012 - Yazgelistir.com