<![CDATA[Kadir Sümerkent makaleleri]]><![CDATA[İş Dünyasında Raporlamanın Önemi]]><![CDATA[İş Zekası - 6]]><![CDATA[İş Zekası - 5]]><![CDATA[İş Zekası - 4]]><![CDATA[İş Zekası - 3]]><![CDATA[İş Zekası - 2]]><![CDATA[.NET Architect Advisor, Mart Toplantısı]]><![CDATA[İş Zekası Hakkında Her Şey]]><![CDATA[C# 3.0 ve Extension Methods]]><![CDATA[Reflection - Kullanacağınız Fonksiyonu Runtimeda Bulun]]><![CDATA[LINQ: Language Integrated Query - 2]]><![CDATA[LINQ: Language Integrated Query - 1]]><![CDATA[SQL Server 2005: Database Snapshot'lar]]><![CDATA[SQL Server 2005 ve Database Mirroring]]><![CDATA[.NET Framework 3.0]]><![CDATA[SQL Server 2005'te Native XML Web Servisleri Desteği]]><![CDATA[Team Foundation Server Nasıl Kurulur 3]]><![CDATA[Team Foundation Server Nasıl Kurulur 2]]><![CDATA[Team Foundation Server Nasıl Kurulur 1]]><![CDATA[Windows Servisleri :: 5]]><![CDATA[Windows Servisleri :: 4]]><![CDATA[Windows Servisleri :: 3]]><![CDATA[Windows Servisleri :: 2]]><![CDATA[Windows Server System - 1]]><![CDATA[SQL Server 2005 Broker Service]]><![CDATA[SQL Server 2005’te Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri]]><![CDATA[Microsoft SQL Server 2005 ile Veritabanı Yönetimi Alanında Gelen Yenilikler]]><![CDATA[Obfuscator]]><![CDATA[Yazılım Projelerinde Risk Yönetimi]]><![CDATA[ASP.NET 2.0 Web Part Framework / 6]]><![CDATA[ASP.NET 2.0 Web Part Framework / 5]]><![CDATA[ASP.NET 2.0 Web Part Framework / 4]]><![CDATA[ASP.NET 2.0 Web Part Framework / 3]]><![CDATA[ASP.NET 2.0 Web Part Framework / 2]]><![CDATA[ASP.NET 2.0 Web Part Framework / 1]]><![CDATA[XML ile Çalışmak / 3]]><![CDATA[XML ile Çalışmak / 2]]><![CDATA[XML ile Çalışmak / 1]]><![CDATA[Strongly Typed Resources]]><![CDATA[Örnek Uygulama: My Nesneleri ile Windows Kullanıcı Yetki Denetimi ve Uygulamanın Komut Satırı Parametreleri ile Çalıştırılması]]><![CDATA[Visual Basic 2005 - My Nesneleri ]]><![CDATA[SQL Server 2005 / 4 - Extensibility]]><![CDATA[SQL Server 2005 / 3 – Esneklik]]><![CDATA[SQL Server 2005 / 2 - SQL Server 2005 ile Gelen Yenilikler ]]><![CDATA[SQL Server 2005 / 1]]><![CDATA[SQL Express’in Remote bağlantıları kabul edecek şekilde konfigure edilmesi]]><![CDATA[Microsoft Visual Basic.NET ve ADO.NET ile SQL Server İşlemleri / 1]]><![CDATA[Microsoft Visual Basic.NET ve ADO.NET ile SQL Server İşlemleri / 2 ]]><![CDATA[Microsoft Visual Basic.NET ve ADO.NET ile SQL Server İşlemleri / 3]]><![CDATA[Microsoft Visual Basic.NET ve ADO.NET ile SQL Server İşlemleri / 4]]><![CDATA[Microsoft Visual Basic.NET ve ADO.NET ile SQL Server İşlemleri / 5 ]]><![CDATA[Visual Basic.NET ile Registry İşlemleri]]><![CDATA[SSL ile Web Servislerine Erişim]]><![CDATA[SQL Injection ve Korunma Yöntemleri]]><![CDATA[SQL Server 2005 (Yukon) ile ile gelen XML Özellikleri (1/4)]]><![CDATA[SQL Server 2005 (Yukon) ile ile gelen XML Özellikleri (2/4)]]><![CDATA[SQL Server "Yukon"]]><![CDATA[PropertyGrid Kontrolünün Özelleştirilmesi (2 / 2)]]><![CDATA[.NET Frameworkun Kriptografi Alanadları ile Veri Güvenliği]]><![CDATA[PropertyGrid Kontrolünün Özelleştirilmesi (1 / 2)]]><![CDATA[.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 1/5]]><![CDATA[.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 3/5]]><![CDATA[.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 4/5]]><![CDATA[.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 2/5]]><![CDATA[.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 5/5]]><![CDATA[Common Language Runtime]]><![CDATA[Microsoft Mobile Information Server]]><![CDATA[VB.NET ve Datagrid]]><![CDATA[System.Web.Mail Namespace’i]]><![CDATA[Uygulamalarda .NET Framework Versiyon Seçimi]]><![CDATA[Visual Basic 6.0 Uygulamalarınızı Visual Basic.NET e Hazırlayın]]><![CDATA[Visual Basic .NET menülerinde bitmap kullanmak..]]>