Yazar Bilgileri

Tamer Öz

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunudur. Öğrenimine Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında devam etmektedir. .Net ile geliştirilmiş birçok projede yazılım uzmanı ve proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. MCP,MCAD,MCSD.NET sertifikalarına sahiptir.Microsoft tarafından 2006 yılından itibaren her sene C# kategorisinde MVP ünvanı ile ödüllendirilmiştir. www.tameroz.com adresinde bir web sitesi vardır.

Puan: 3 / 5

Bu makalemde sizelere Windows 8 uygulamalarında localization'un nasıl yapılacağından ve farklı birkaç yöntemden bahsedeceğim.

Devamı
Puan: Makaleye puan verilmemiş.

Bu makalemde Windows 8 Metro Style uygulamalarda uygulamalarımıza ait verileri nasıl tutabileceğimizi göreceğiz. Bu sayede suspended olmuş veya terminated olmuş bir uygulamanın verilerini nasıl koruyabileceğini veya farklı makinalar arasında bilginin nasıl taşınabildiğini inceleyeceğiz

Devamı
Puan: 5 / 5

Bu makalemde sizlere bir Windows 8 uygulamasında dışarıdan edindiğiniz bir font'u nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim.

Devamı
Puan: 4 / 5

Implicit ve Explicit operator ile bir tipin başka bir tipe çevrilebilirliğini tanımlıyor olacağız tabii ki bir base classdan türeyen tiplerin base class a çevrilmesi mümkündür. Örnek vermek gerekirse Control class'ının bir örneğine bir Textbox class'ını atayabiliriz. Çünkü TextBox kontrolden türemiştir. Ama bir elma class'ına bir armut class'ını her ikisi de meyve class'ından türemiş olsa bile atayamayız. Ayrıca bir birine cast edemeyiz de. Implicit operator ile bu class'ları birbirlerine hiçbir casting veya convert işlemi yapmadan atanabilir hale getirebiliriz. Bunun için bu class'ların aynı class'dan türemiş olmalarına gerek yok. İmplicit operator ile ilgili bir örneği de makalemin ilerleyen kısımlarında beraber yapacağız.

Devamı
Puan: 5 / 5

Bu makalemde sizlerle INotifyPropertyChanged interface'ini temel olarak, nerelerde kullanılabileceğini inceleyeceğiz ve küçük bir örnek yapacağız. Adından da anlaşılabileceği gibi INotifyPropertyChanged değişen property'lere ait değerleri yakalamak için kullanılır. Bu interface'e baktığımızda içerisinde PropertyChanged isminde bir event olduğunu görüyoruz. Bu event herhangi bir property'nin değeri değiştiğinde fırlayacak olan event'tir.

Devamı
Puan: 5 / 5

Önceki makalelerimde unity'nin genel kullanımı, dependency injection kavramı ve singleton pattern'inin unity de nasıl uygulanabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise unity ile bir interceptor'u nasıl yazabileceğimize bakalım. Birçok IOC Container'da bulunan interception özelliği sayesinde uygulama geliştiricile ristedikleri bir metod çağrılmadan önce veya sonrasında gerekli işlemleri kolaylıkla yapabilmektedirler. Seperation of Concerns prensibine çok uygun olan bu yapı sayesinde iş metodlarınızın içinde hata yakalama fonksiyonlarını tek tek yazmanıza gerek yoktur. Genellikle loglama, security checki policy injection gibi fonksiyonaliteler her sınıfta her metodda tek tek implement etmek yerine interceptor'lar ile yapılmaktadır.

Devamı
Puan: 5 / 5

Makalemin bir önceki kısmında unity ile bir uygulamayı nasıl loose coupled hale getirebileceğimizi inceledik. Şimdi ise bu işlemi yaparken transient veya singleton ayarlarını nasıl yapabileceğimizi transient ve singleton kavramlarını açıklayarak anlatmaya çalışacağım.

Devamı
Puan: 5 / 5

Geliştirdiğimiz uygulamaların kurumsal bir mimariye uygun ve plug and play olmasını istiyorsak uygulamamız gereken prensiplerin başında "Single Responsibility" ve "Loose Coupling" gelmelidir. Biraz daha açıklayacak olursak uygulamamız içindeki her bir bileşen tek bir amaca hizmet etmelidir ve bileşenler arasındaki bağlantı sıkı sıkıya değil de biraz daha hafif bir tarzda bağlantı olmalıdır. Bu ne demektir biraz açıklamak gerekirse bir sınıf başka bir sınıfın içerisindeki metodları direkt çağırıyorsa o sınıfa bağlı demektir. İleride çağrılan sınıftaki metodun yapısında bir değişiklik yapılması uygulama geliştirici için ciddi kodlama maliyeti doğuracaktır. Bilhassa bir paket uygulama geliştirdiğinizi düşünürseniz her müşterinin aynı fonksiyona ihtiyacı olduğu ancak hepsinin bu metodun içindeki hesaplamayı farklı şekilde yaptığı durumlar güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu tarz örneklerde her müşteri için kodu değiştirmeniz hepsi için farklı bir proje oluşturmanız, hepsi için kodu farklı derlemeniz gerekecektir ki bu hiç tavsiye edilen birşey değildir. Zaten durum bir süre sonra içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Dependency Injection ise uygulama arasındaki bu tarz bağımlılıkları azaltmayı hedeflemekte ve gerekli yerlerde bağımlılığı kendisi bir config üzerinden gerekli tipe karar vererek enjekte etmeyi hedeflemektedir. İşte bu makalemde Microsoft Enterprise Library ile gelen Unity Application Block'un nasıl kullanılabileceğinden bahsedeceğim.

Devamı
Puan: 5 / 5

Artık yazılan uygulamalarda lokalizasyon özelliklerinin kullanılması yavaş yavaş kaçınılmaz duruma gelmektedir. Dolayısıyla uygulama içerisinde kullandığımız bazı lokalize etmemiz gereken metinler vs resx dosyalarından okuyarak bu işlemi kolaylıkla yapabilmekteyiz. Ancak bu durum bir veritabanı veya data kaynağından gelecek dataların lokalizasyonunda farklı olacaktır. Bu makalede bu sorunu nasıl çözebileceğimizi inceliyoruz.

Devamı
Puan: 4 / 5

 Bu makalemizde hem web uygulamalarında hem de windows uygulamalarında ortak kullanabileceğimiz bir session manager yazacağız.

Devamı

Site içerisinde yazılan tüm makalelerin yazım ve yayınlama hakkı aksi belirtilmediği sürece sadece yazarlara aittir.

v3.0 Geri Bildirim (Feedback) Yazgelistir.Com Ekibi - 2012 - Yazgelistir.com